Document Task Force

Encompassing Services

Document Task Force - Encompassing Services

Document Task Force a fost înființată pentru a oferi o gamă de servicii în scurt timp, în mod eficient și profesionist.  

Serviciul oferit de echipă este unul cuprinzător și potrivit conceptului one-stop-shop, care vă permite să vă adaptați pe plan intern pentru a îndeplini cererile externe. 

Serviciile noastre includ:

  • Sondaje privind managementul existent al documentelor și procedurile generale de birou.
  • Recomandări pentru îmbunătățirea îndosarierii fișierelor, codificare pe culori și tipuri de hardware.
  • Formularea politicilor de management al documentelor inclusiv transferul fișierelor, perioadele de păstrare și programele de distrugere controlată.

 

Resursa pentru implementarea fizică a tuturor recomandărilor inclusiv elementele hardware, oferirea de noi fișiere, lipirea etichetelor, crearea bazelor de date, transferul fișierelor de la vechi la nou.

  • Organizarea mutării, pre-planificării, implementării și consolidării biroului.
  • Furnizarea mâinii de lucru, a lăzilor, depozitare în afara locației și transport.
 
OK